Trung tâm tiếng Anh trẻ em Alisa English
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren

   Trung tâm tiếng Anh Alisa English


https://myblog.de/alisaenglish

Gratis bloggen bei
myblog.de

Trung tâm tiếng Anh trẻ em Alisa English

Werbung

Alisa English là trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em từ 4 – 14 tuổi tiên phong tại Việt Nam sử dụng phương pháp học CLIL chuẩn Cambridge, giúp trẻ phát triển tư duy và tự tin giao tiếp tiếng Anh thành thạo.


https://alisa.edu.vn/


Alisa là trung tâm tiếng Anh trẻ em dành cho trẻ từ 4 – 14 tuổi đầu tiên tại Việt Nam sử dụng phương pháp học CLIL chuẩn Cambridge, giúp trẻ phát triển tư duy và tự tin giao tiếp tiếng Anh.


100% GV bản ngữ có chứng chỉ quốc tế được đào tạo bởi Giáo sư, Tiến Sỹ ngôn ngữ hàng đầu của Mỹ


Cam kết đầu ra theo chuẩn Cambridge bằng hợp đồng đào tạo


Giáo tŕnh hàng đầu của Mỹ, chuẩn hoá phương pháp học CLIL

10.5.18 09:40


Werbung

Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung